1. Προϊόντα που φέρουν εγγύηση κατασκευαστή ή εγγύηση της Theoprofil

  • Σκυλόσπιτα: καλύπτονται από εγγύηση εφόρου ζωής για δαγκώματα από το σκύλο στα πάνελ και τις μεταλλικές γωνίες καθώς κα από το σάπισμα του πάνελ πολυουρεθάνης. Δεν καλύπτονται όμως για το χρώμα.
  • Πολυκαρβονικά φύλλα & ρολλά : Καλύπτονται από 10 ετή εγγύηση, σύμφωνα πάντα με τους όρους του κάθε κατασκευαστή. Στην ενότητα υποστήριξη μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την εγγύηση.
  • Πόρτες ψυκτικών θαλάμων:  Καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών χωρίς να περιλαμβάνεται εγγύηση για φυσιολογικές φθορές σε κλείστρα, μεντεσέδες,λάστιχα,αντιστάσεις,μηχανισμούς και άλλα αναλώσιμα μέρη.